Apie mus

Viename iš gražiausių Vakarų Lietuvos regionų – Kretingos rajone, yra įsikūrę Padvarių socialinės globos namai.

1946m. gruodžio 31d. buvusio moterų pranciškonių vienuolyno patalpose įsikūrė Padvarių senelių-invalidų namai. Dar prieš karą (1933-1941) čia seserys vienuolės globojo, prižiūrėjo neįgalius ir ligotus žmones. Padvarių senelių – invalidų namai turėjo 136 ha pagalbinį ūkį, kuriame sveikesni, aktyvesni gyventojai dirbo laukuose, augino gyvulius. Tuo metu įstaigoje gyveno 115 globotinių.

1973m. įstaiga pakeičia pavadinimą ir tampa internatu, juose apsigyvendavo pirmos ir antros grupės invalidai. 1975 metais pastatomas pirmasis gyvenamasis korpusas, pirtis, 1979 metais – antrasis, 1984 metais trečiasis korpusai.  Daugėjo ir gyventojų skaičius: 1975 metais čia gyveno 150 žmonių, šiandien globos įstaigoje yra 230 vietų. Nuo 1998 metų birželio mėnesio įstaiga tampa pensionatu. Nuo 2010 metų liepos 1 dienos įstaigos pavadinimas keičiasi į Padvarių socialinės globos namus.

Padvarių socialinės globos namai (toliau vadinama – globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Institucijos strateginis tikslas: Teikti socialinės globos normas atitinkančią socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ar asmenims su negalia.

Siekiama veiksmingai bendrauti su gyventojais, patenkinti asmeninius gyventojų poreikius, padėti patenkinti buitinius poreikius, išsaugoti esamą sveikatą, ją stiprinti. Saugoti  ir ginti gyventojų teisę. Tinkamai atstovauti jų interesus kitose institucijose. Sudaryti gyvenimo sąlygas kuo artimesnes namų sąlygoms, atitinkančias gyventojų poreikius. Sudaryti sąlygas  ugdant jų sugebėjimus savarankiškai pasirūpinti savimi. Teikti socialines paslaugas, organizuoti asmens sveikatos priežiūrą ir užimtumą kuo įvairesne veikla (meno, darbo, muzikos terapija ir kt.). Globos namuose plėtojama sportinė veikla. Globos namuose organizuota meninė veikla ir kultūrinis (laisvalaikio) užimtumas.

Gyventojai apsigyventi atvyksta iš įvairių savivaldybių: Kretingos rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Plungės rajono, Šilutės ir kitų rajonų. Globos namuose gyvena įvairaus amžiaus (jauniausiam- 20 metai, vyriausiam – 99 metai) ir  įvairių poreikių, skirtingos fizinės būklės gyventojai. Senyvo amžiaus – 30, su sunkia negalia –101 ir su proto negalia ir psichiniais sutrikimais – 99.  Šiuo metu globos įstaigoje gyvena 231 asmenų.

Globos namai teikia ir trumpalaikę socialinę globą.

Planuojama, kad 2015-2016 metais gyventojų sudėtis nežymiai, bet keisis: mažės senyvo amžiaus asmenų, didės apgyvendinamų asmenų su proto negalia ir psichiniais sutrikimais.

Pirmame korpuse yra 135 vietų valgykla su virtuve, 100 vietų salė, administracijos patalpos, biblioteka, vyr. slaugytojos, gydytojo, procedūrinis kabinetai ir gyvenamieji kambariai. Antrame ir trečiame korpusuose yra gyvenamieji kambariai, socialinės ir fizinės reabilitacijos kabinetai, socialinių darbuotojų, procedūrinio kabinetai, koplyčia, užimtumo centras.

Gyventojų kambariuose stengiamasi sukurti jaukią gyvenamąją aplinką, artimą namų sąlygoms, užtikrinant gyventojų teisę į privatumą.Vienviečių kambarių yra 6, dviviečių – 87, triviečių – 21, asmens higienos patalpos (vonios, dušai, tualetai, prausyklos ). Vienam gyventojui bendro ploto tenka 17.26m²,  miegamojo ploto 7,635 m².

Gyventojų paslaugoms įrengtos rekreacijos zonos. Gyventojai maitinami valgykloje, o papildomai gamintis maistą galima korpusų aukštuose esančiose virtuvėlėse patiems. Yra biblioteka, koncertų salė, korpusų aukštuose esančiose fojė, nuolat vykstą gyventojų darbelių parodos.