GEGUŽĖ – MARIJOS MĖNUO

2018-05-04

          Gegužės mėnuo turtingas ne tik garsiais vardadieniais, obelų žydėjimu, jis turtingas taip pat ir dvasiniu požiūriu. Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai motinai – švč. Mergelei Marijai. Tai metas kai visą mėnesį pačios gražiausios giesmės giedamos Jos garbei. Jos padeda žmogui pakilti nuo žemiškų vargų, sustiprėti dvasiškai ir fiziškai. Gegužės mėnesį bažnyčiose vyksta pamaldos, skirtos Švč. Mergelės Marijos garbei. Tad ir mūsų globos namų tikintieji, kaip ir viso pasaulio katalikai, šį mėnesį ypatingą skiria dėmesį Dangiškajai Motinai – Marijai, jungdamasi į Gegužines pamaldas. Susirinkę prie kryžiaus giedojome Marijos litaniją, kalbėjome šv. Bernardo maldą,  giedojome giesmę ,,Sveika Marija Motina Dievo“.

Užimtumo specialistė Daiva Pociuvienė