Mūsų svečiai – rašytojai – Jutta Noak ir Siegfrieda Gronau

2018-06-13

      Š.m. birželio 13d. svečiavosi rašytojai Jutta Noak ir Siegfried Gronau iš Hamburgo. Atsidėkodami už surengtą parodą Hamburge, fotomenininkai Dangirutė Maleckienė ir Padvarių  socialinės globos namuose gyvenantis jos vyras Rimgaudas Maleckas, pasikvietė rašytojus-Juttą Noak ir Siegfriedą Gronau jų knygų pristatymui bei susitikimui su Padvarių soc. globos namų gyventojais.

     Hamburgo lietuvių-Juttos Noak romano „Raudonos pelytės“ ir Siegfried Gronau „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“

   Globos namų gyventojus supažindino su jų knygose aprašoma plačia istorine panorama. Nors abu autoriai pagal kilmę yra vokiečiai, jų likimai ir gyvenimo aplinkybės susiklostė taip, kad jie šiandien puikiai kalba tiek lietuviškai, tiek vokiškai. Būtinybė slėpti savo kilmę, prisitaikyti prie sunkių sąlygų, suformavo savitus charakterius, įdomias asmenybes.

      Jutta Noak ir jos knyga“ Raudonos pelytės“ atveria patirtį, gyvenimą ir likimą Lietuvos vokiečių, kurių protėviai dėl tikėjimo išvyti iš Zalcburgo, siekė Karaliaučių, badas atvijo į Lietuvą, blaškėsi po ją ir, kai jau atrodo pradėjo sėslesnį gyvenimą, antras pasaulinis karas jį sugriovė, pasmerkęs šeimą išsiskyrimams. Jutta Noak – Vaitkienė gimė Kaune – gydytoja, rašytoja, Hamburgo autorių susivienijimo, rusų literatų draugijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 1965 m. ji baigė Kauno medicinos akademiją ir ilgus metus dirbo gydytoja pirmoji novelių knygutė išėjo tik jau Lietuvai vėl tapus nepriklausoma, 1992-aisiais metais. Nuo 1998 m. autorė gyvena Vokietijoje. Būdama aktyvi lietuvių bendruomenės narė Jutta Noak subūrė besidominčius Lietuvos kultūra lietuvius ir Šiaurės Vokietijoje gyvenančius menininkus. 2007–2009 m. ji buvo Hamburgo lietuvių bendruomenės pirmininkė. Nuo 2010-ųjų metų Lietuvių–vokiečių kultūros draugijos „LiT.Art.“ pirmininkė.

       Siegfried Gronau ir jo knyga „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“. Vokietijoje, Grossolto miete gyvenančio Zigfrido Gronau atsiminimai „Klyksmas vaiduoklių mieste“ yra skausmingas pasakojimas apie 1945–1947 metų Karaliaučių, karo pabaigą ir užkariautojų iš rytų antplūdį į jiems svetimas žemes, neapykantą viskam, ką ten rado, žmonių kančias, badą, mirtis, žūtis, prievartavimus. Tai ne meniškas romanas, tai autentika, įvykių liudytojo liudijimai, nes tokį gyvenimą savo akimis matė šios knygos autorius. Gelbėdamasis nuo bado ir mirties Zigfridas Gronau, tuomet dar tik dešimtmetis berniukas, slapta iš sugriauto Karaliaučiaus atvyko duoneliauti į Kauną. Užsibuvo Lietuvoje iki pat 1973 m., sukūrė šeimą, vėliau su šeima sugrįžo į Vakarų Vokietiją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Socialinė darbuotoja Nijolė Vilimienė