Užimtumo centre

2018-06-29

      Biržely užimtumo centre lipdėm, siuvinėjom, piešėm. Užsiėmimai vyko ir viduj, ir lauke medžių pavėsy. Jauku pas mus – kuriame, pasikalbame, pasivaišiname arbata. Svečiavosi ispanės, padėjo mūsų menininkams piešti, lipdyti, padarė žmonėms dovanų, linksmino, šnekino, dainavo, meiliai ir draugiškai bendravo.