Laikino atokvėpio paslauga

LAIKINO ATOKVĖPIO INSTITUCIJOJE PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠAS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS KAINA:

asmuo/jam atstovaujantis asmuo sumoka, atsižvelgiant į negalią, paros mokestį :

  • Asmeniui su negalia – 19,33 Eur.,
  • Asmeniui su sunkia negalia –22,50 Eur.