PASLAUGOS

2014-07-22

Padvarių socialinės globos namuose asmeniui teikiamos paslaugos:

  • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;
  • apgyvendinimo;
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
  • darbinių įgūdžių ugdymo;
  • laisvalaikio organizavimo;
  • asmens higienos paslaugų organizavimo;
  • maitinimo paslaugų organizavimo;
  • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;
  • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.