Struktūra ir kontaktai

      PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA (SCHEMA)

STRUKTŪRA PATVIRTINTA

Padvarių socialinės globos namų direktoriaus

2016m. vasario 29d įsakymu Nr. P-11-(3.1)

Atnaujinta 2016-02-29

      PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ KONTAKTAI:

Pareigos Pavardė Vardas Telefonas Elektroninis paštas
VALDYMO PERSONALAS
Direktorė Narmontienė Rima 8 61857573;   8 445 48378 r.narmontiene@padvariai.lt
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Domarkaitė Rasa 8 68715079 r.domarkaite@padvariai.lt
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Budrys Vidmantas 8 68717468;    8 445 48372 v.budrys@padvariai.lt
Vyriausioji buhalterė Novikova Jūratė 8 61857572 ; (tel./ faks. 8 445  48379) j.novikova@padvariai.lt
Socialinio darbo vadovė Jazbutienė Nijolė 8 68650404 n.jazbutiene@padvariai.lt
Ūkio tarnybos vadovas Viskontas Juozas 8 61497676 j.viskontas@padvariai.lt
Vyriausias virėjas
Sekretorė Petrauskienė Žaneta 8 445 48378 sgn@padvariai.lt
Vyriausioji slaugytoja Jankauskienė Vilma 8 62091717 v.jankauskiene@padvariai.lt
APSKAITOS TARNYBOS PERSONALAS
Vyresnioji buhalterė Zabitienė Laima 8 445 48373 l.zabitienė@padvariai.lt
Buhalterė Šamoskienė Birutė 8 445 48373 b.samonskiene@padvariai.lt
Buhalterė Baužinskaitė Laura 8 445 48373 l.bauzinskaite@padvariai.lt
Archyvarė Vainorienė Irena 8 445 48373 i.vainoriene@padvariai.lt
SOCIALINIO DARBO IR UŽIMTUMO PERSONALAS
Socialinė darbuotoja Budrienė Daiva 8 64544087 soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Intienė Sonata 8 64574946 soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Vilimienė Nijolė 8 64543869 soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Bartnykienė Živilė 8 64575065 soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Tamašauskienė Vilma 8 64574934 soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Viskontienė Lilija 8 64575040 soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Šveikauskienė Asta 8 64574942 soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Bajalienė Sonata 8 64575165 soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Motuziene Ilona 8 64575162 soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Mockuvienė-Stonytė Reda 8 64575257 soc@padvariai.lt
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PERSONALAS
Psichologė Šamonskienė Vilma 8 445 48374
                                                                                                                                                                                                                                     Atnaujinta    2016-11-07

 

I korpuso budinčios slaugytojos tel. numeris: 8 64575337

II korpuso budinčios slaugytojos tel. numeris: 8 64574949

 

PASTABA: darbuotojų kurie neturi tarnybinių telefonų sąraše nėra.