Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt

KELIONĖ Į ŠILUVĄ

Šiluva – miškų apsuptas miestelis Raseinių r. Kiek žinoma, jame anksčiausiai Europoje, 1608 m., apsireiškė Švenčiausioji Mergelė Marija. Šiluva garsi maloninguoju XVII a. pr. Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslu ir Švč. M. Marijos Gimimo – Šilinių atlaidais.  Jau nuo XVII amžiaus į Šiluvos atlaidus maldininkai keliaudavo procesijomis.  XVIII a. antrojoje pusėje buvo pastatyta nauja katalikų bažnyčia – dabartinė Švč. M. Marijos Gimimo bazilika. Carinės Rusijos valdžia norėjo miestelio aikštėje priešais bažnyčią statyti cerkvę, bet klebonas nupirko visą aikštę ir joje pastatė iš Švč. M. Marijos statulą. 1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė popiežius Jonas Paulius II. Šiandien ilgiau negu savaitę trunkantys Šilinių atlaidai yra vienas svarbiausių religinių Lietuvos gyvenimo įvykių.

Rugpjūčio 28 dieną grupelė  gyventojų važiavome į Šiluvą. Daug pamatėme , daug aplankėme. Pasigrožėjome Lyduvėnų tiltu- ilgiausiu (599 m) ir aukščiausiu (42 m) Lietuvoje esančiu  tiltu.  Grįžome namo pilni gerų emocijų, laimingi.

Socialinė darbuotoja Lilija Viskontienė

2020-08-31T09:01:44+00:00rugpjūčio 28, 2020|
Didinti arba mažinti raides