Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt

Svečiai iš Prancūzijos, humanitarinės asociacijos “Aima”

Rugsėjo 9 d. globos namus aplankė svečiai iš Prancūzijos. Atstovės dirbančios humanitarinėje asociacijoje „Aima“, aplankė globos namus, domėjosi globos namų aktualijomis. Direktorė Rima Narmontienė svečius supažindino su globos namais, jų kasdienybę, prioritetinėmis veiklomis. Nuoširdaus bendravimo metu, aptarta kokios pagalbos reikėtų gerinant slaugos paslaugų kokybę. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, paramos būdu atnaujinti globos namų medicinines lovas, spinteles ir kitą inventorių. Džiaugiamės ir dėkojame viešnioms iš humanitarinės asociacijos „Aima“  – Alice, Agathe ir Florence už parodytą dėmesį mūsų įstaigai, bei užmegztą bendradarbiavimą ir draugystę.

 

On the 9th September, the delegates working in the humanitarian association Aima visited Padvariai Social Service Home. During the visit, the guests from France were interested in the current issues. Rima Narmontienė, the director of Padvariai Social Service Home, presented the institution and daily activities, introduced to the priorities. During the meeting, the desire to improve the quality of nursing services was discussed. The possibilities of cooperation and the opportunities to support the improvement of medical inventory (beds, bedside cabinets and other) were also discussed. We are glad and thankful to the guests Alice, Agathe and Florence from the humanitarian association Aima for the attention to our institution, friendship and discussed possibilities for the cooperation in the future.

2021-09-10T04:51:23+00:00rugsėjo 9, 2021|