Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Sausio 13 – laisvės gynėjų diena.  Šią dieną 1991 metais  Sovietų Sąjungos ginkluotosios pajėgos kartu su Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomene bei KGB, bandė įvykdyti valstybės perversmą. Agresijai priešinosi beginkliai, taikūs Lietuvos žmonės miniomis apsupę Parlamento pastatą, Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Virš 600 žmonių buvo sužeista, 14 žuvo . Padvarių globos namuose,  renginio metu , tylos minute  pagerbėme  žuvusius už Tėvynės  laisvę, prisiminėme sausio 13-osios įvykius, skaitėme eiles, dainavome dainas apie apie savo kraštą.

Užimtumo specialistė Daiva Pociuvienė

2022-01-14T10:07:53+00:00sausio 13, 2022|