Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
Paskatinimai ir apdovanojimai2018-12-04T14:10:12+00:00

Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys gali skatinti darbuotojus: pareikšti padėką; apdovanoti dovana; pirmumo teise pasiųsti tobulintis; skirti kitus paskatinimus.
Paskatinimai skiriami įsakymais, apie kuriuos informuojami Padvarių SGN darbuotojai.
Premijų skyrimo tvarka darbuotojams numatyta Darbo apmokėjimo tvarkos apraše.

Paskutinį kartą redaguota - Gru 4, 2018 @ 14:10