Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
Aktualu pranešėjams2023-01-31T09:37:38+00:00

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

         INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi Padvarių socialinės globos namuose (toliau – Įstaiga) diegiamo vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo reikalavimai, jo funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai, sutartiniai santykiai ir pan.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Įstaigoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai atvykęs pas direktorės pavaduotoją socialiniams reikalams Rasą Jančiauskienę ir socialinio darbo vadovę Eglę Ūselienę;
  2. elektroninio pašto adresu: skaidrumas@padvariai.lt;

Globos namuose direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1-10- (1.2) paskirti kompetentingi subjektai: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Rasa Jančiauskienė (+370 687 15079) ir socialinio darbo vadovė Eglė Ūselienė (+370 620 92828), kurie priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, šią informaciją vertina ir priima Tvarkos apraše numatytą sprendimą.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją vidiniu kanalu – užpildyti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (pranešimo forma) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta pranešimo formoje nurodyta informacija.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

 

Paskutinį kartą redaguota - Sau 31, 2023 @ 9:37