Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
Apie mus2023-07-17T07:49:45+00:00

Viename iš gražiausių Vakarų Lietuvos regionų – Kretingos rajone, yra įsikūrę Padvarių socialinės globos namai.

1946m. gruodžio 31d. buvusio moterų pranciškonių vienuolyno patalpose įsikūrė Padvarių senelių-invalidų namai. Dar prieš karą (1933-1941) čia seserys vienuolės globojo, prižiūrėjo neįgalius ir ligotus žmones. Padvarių senelių – invalidų namai turėjo 136 ha pagalbinį ūkį, kuriame sveikesni, aktyvesni gyventojai dirbo laukuose, augino gyvulius. Tuo metu įstaigoje gyveno 115 globotinių.

1973m. įstaiga pakeičia pavadinimą ir tampa internatu, juose apsigyvendavo pirmos ir antros grupės invalidai. 1975 metais pastatomas pirmasis gyvenamasis korpusas, pirtis, 1979 metais – antrasis, 1984 metais trečiasis korpusai.  Daugėjo ir gyventojų skaičius: 1975 metais čia gyveno 150 žmonių, šiandien globos įstaigoje yra 220 vietų. Nuo 1998 metų birželio mėnesio įstaiga tampa pensionatu. Nuo 2010 metų liepos 1 dienos įstaigos pavadinimas keičiasi į Padvarių socialinės globos namus.

Padvarių socialinės globos namai (toliau vadinama – globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Svarbiausieji globos namų veiklos tikslai yra: teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus; tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene; atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Užtikrinami asmeniniai, sveikatos ir buitiniai gyventojų poreikiai. Saugomos  ir ginamos gyventojų teisės. Tinkamai atstovaujama jų interesus kitose institucijose. Sudaromos gyvenimo sąlygos kuo artimesnės namų sąlygoms, atitinkančias gyventojų poreikius. Organizuojami edukaciniai projektai ugdant gyventojų sugebėjimus savarankiškai pasirūpinti savimi. Teikiamos socialinės paslaugos, organizuojamos asmens sveikatos priežiūros ir užimtumo paslaugos (meno, darbo, muzikos terapija ir kt.). Globos namuose plėtojama sportinė veikla; organizuojama meninė veikla ir kultūrinis (laisvalaikio) užimtumas.

Gyventojai apsigyventi atvyksta iš įvairių savivaldybių: Kretingos rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Plungės rajono, Šilutės ir kitų rajonų. Globos namuose gyvena įvairaus amžiaus .

Globos namai teikia trumpalaikę socialinę globą ir laikino atokvėpio institucijoje paslaugą.

Globos namuose, pirmame korpuse yra 135 vietų valgykla su virtuve, 100 vietų salė, administracijos patalpos, biblioteka, vyr. slaugytojos, gydytojo, procedūrinis kabinetai ir gyvenamieji kambariai. Antrame ir trečiame korpusuose yra gyvenamieji kambariai, socialinės ir fizinės reabilitacijos kabinetai, socialinių darbuotojų, procedūrinio kabinetai, koplyčia, užimtumo centras.

Gyventojų kambariuose kuriama jauki gyvenamoji aplinka, artima namų sąlygoms, užtikrinant gyventojų teisę į privatumą. Vienviečių kambarių yra 6, dviviečių – 90, triviečių – 21, asmens higienos patalpos (vonios, dušai, tualetai, prausyklos ). Vienam gyventojui bendro ploto tenka 17.26m²,  miegamojo ploto 7,635 m².

Gyventojų paslaugoms įrengtos rekreacijos zonos. Gyventojai maitinami valgykloje, o papildomai gamintis maistą galima korpusų aukštuose esančiose virtuvėlėse patiems. Yra biblioteka, koncertų salė, korpusų aukštuose esančiose fojė, nuolat vykstą gyventojų darbelių parodos.

Užimtumo cente gyventojams organizuojamos darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo veiklos: siuvinėjimas, aplikacijų darymas, vėlimas iš vilnos, nėrimas vašeliu, badymas, koliažų gamyba; rankdarbiai; dailės terapija (darbai su vilna, dekupažas, monotipija, batika); lipdymas iš molio; įvairių naujų užimtumo technikų mokymas.

Bendradarbiaujama su Klaipėdos apskrities ir Kretingos rajono savivaldybės įstaigomis, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, Kretingos broliais pranciškonais, Kretingos, Palangos muziejais, rajono kultūros centrais, Lietuvos Šaulių sąjunga, siekiant kuo aktyvesnės neįgaliųjų socialinės integracijos.

Paskutinį kartą redaguota - Lie 17, 2023 @ 7:49