Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt

DĖL GYVENTOJŲ LANKYMO RIBOJIMO GLOBOS NAMUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOJE PLINTANT COVID-19 LIGOS NAUJAI ATMAINAI OMIKRON

NAUJA INFORMACIJA DĖL GYVENTOJŲ LANKYMO GLOBOS NAMUOSE: Lietuvos Respublikoje plintant naujai COVID 19 ligos atmainai Omikron, ribojamas gyventojų lankymas globos namuose. Apie gyventojus artimieji informaciją gali gauti telefonu susisiekus su socialiniais darbuotojais. Siuntinį perduodi galimybė yra susisiekus ir susiderinus su gyventoją aptarnaujančiu socialiniu darbuotoju.   Administracija

2022-01-26T07:37:21+00:00sausio 26, 2022|

PUSIAUŽIEMIS

Sausio 25-oji  reikšminga diena, tai  perėjimo  iš žiemos į pavasarį lūžio taškas, gamtos atbudimo pradžia. Padvarių globos namų gyventojai dalyvavo pusiaužiemio popietėje, kurios metu Ričardas Dvornikov paskaitė apie šios dienos papročius ir tradicijas, papurtėm ir pastuksenom  obelis,  kad būtų vaisingesnės, stebėjome pavasarį pranašaujančius požymius. Vėliau vaišinomės karšta arbata ir sausainiais. Užimtumo specialistė Daiva Pociuvienė

2022-01-26T06:44:56+00:00sausio 25, 2022|

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Sausio 13 - laisvės gynėjų diena.  Šią dieną 1991 metais  Sovietų Sąjungos ginkluotosios pajėgos kartu su Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomene bei KGB, bandė įvykdyti valstybės perversmą. Agresijai priešinosi beginkliai, taikūs Lietuvos žmonės miniomis apsupę Parlamento pastatą, Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Virš 600 žmonių buvo sužeista, 14 žuvo . Padvarių globos namuose,  renginio metu , tylos minute  pagerbėme  žuvusius už Tėvynės  laisvę, prisiminėme sausio 13-osios įvykius, skaitėme eiles, dainavome dainas apie apie savo kraštą. Užimtumo specialistė Daiva Pociuvienė

2022-01-14T10:07:53+00:00sausio 13, 2022|

STEIGIAMI GRUPINIAI GYVENIMO NAMAI

Lietuvoje vykdant institucinės globos pertvarką, kurios tikslas kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, sudarant galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, Padvarių socialinės globos namai, Kretingoje, Grafų Tiškevičių g. 19 steigia grupinius gyvenimo namus, kuriuose gyvens 10 globos namų gyventojų. Mūsų visų pastangomis, supratingumu ir tolerancija jie tampa bendruomenės dalimi, kuri nori įnešti savo indėlį į visuomeninį gyvenimą. Paspausti nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=orGH1A-Yqro    

2021-11-04T11:00:48+00:00lapkričio 4, 2021|

Svečiai iš Prancūzijos, humanitarinės asociacijos “Aima”

Rugsėjo 9 d. globos namus aplankė svečiai iš Prancūzijos. Atstovės dirbančios humanitarinėje asociacijoje „Aima“, aplankė globos namus, domėjosi globos namų aktualijomis. Direktorė Rima Narmontienė svečius supažindino su globos namais, jų kasdienybę, prioritetinėmis veiklomis. Nuoširdaus bendravimo metu, aptarta kokios pagalbos reikėtų gerinant slaugos paslaugų kokybę. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, paramos būdu atnaujinti globos namų medicinines lovas, spinteles ir kitą inventorių. Džiaugiamės ir dėkojame viešnioms iš humanitarinės asociacijos „Aima“  - Alice, Agathe ir Florence už parodytą dėmesį mūsų įstaigai, bei užmegztą bendradarbiavimą ir draugystę.   On the 9th September, the delegates working in the humanitarian association Aima visited Padvariai Social Service Home. During the visit, the guests from France were interested in [...]

2021-09-10T04:51:23+00:00rugsėjo 9, 2021|

Kokybės vadybos sistema

PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA Padvarių socialinės globos namų ilgalaikiai tikslai: Teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene. Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę. Remiantis ilgalaikiais Padvarių socialinės globos namų tikslais aukščiausioji vadovybė: Reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras; įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą; propaguoja kokybės politiką [...]

2021-09-07T09:50:02+00:00rugsėjo 7, 2021|

FOTOGRAFIJOS KONKURSE

2021m. gegužės mėnesį   gyventojai Aušra Geštautaitė ir Romas Jonkus dalyvavo „Gargždų viltis“ organizuotame neįgaliųjų fotografijos konkurse „PASAULIS MANO AKIMIS“ ir pagaliau liepos mėnesį sulaukėme padėkų už dalyvavimą konkurse ir gavome išleistą žurnaliuką su dalyvių atsiųstomis nuotraukomis. Konkursas organizuotas pirmą kartą ir sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo, buvo siunčiamos nuotraukos iš įvairių Lietuvos kampelių, tad tikimės ir ateityje dalyvauti panašiuose konkursuose.  

2021-08-25T09:01:28+00:00rugpjūčio 9, 2021|

ŠEIMOS ŠVENTĖ

Liepos 30 dieną Padvarių socialinės globos namuose vyko Šeimos šventė, skirta gyventojams, jų globėjams ir kitiems šeimos nariams. Susirinko gausus būrys tiek gyventojų , tiek jų artimųjų   norėdami  geriau pažinti vieni kitus, supažindinti su mūsų globos namais, mūsų veikla. Žmonės paprastai draugyste vadina bendrą laiko leidimą, savitarpio pagalbą, keitimąsi paslaugomis. Negali būti laimingas žmogus, žiūrintis tik savęs, viską kreipiantis savo naudai. Jeigu nori gyventi dėl savęs, gyvenk dėl kito. Šventėje žiūrovams grojo ir dainavo mūsų saviveiklininkai, vėliau prie vaišių stalo visi galėjo maloniai pabendrauti.                                                                                                                                      Užimtumo specialistė Daiva Pociuvienė  

2021-08-09T05:59:14+00:00liepos 30, 2021|

Padvarių globos namų žolininkai vasaras leidžia laukuose

Žolininkai sako, kad geriausia vaistažoles rinkti dar iki Žolinių šventės. Nenuostabu, kad visiems rinkėjams, o tarp jų ir mūsu gyventojams, renkant vaistinius augalus, reikia  mokytis pažinti,  juos rūšiuoti, džiovinti, ruošti įvairius jų mišinius. Pievose, miškuose surenkame daug vaistinių augalų. Žoleles renkame ir  džioviname pavėsyje, gerai vėdinamoje vietoje, kad nebūtu saulės.  Rudenį ir žiemą visi noriai geria arbatas, deda į prieskonių mišinius, naudoja kulinarijoje. Socialinė darbuotoja N.Vilimienė        

2021-07-26T10:57:48+00:00liepos 22, 2021|
Didinti arba mažinti raides