Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
Parama2023-04-26T06:39:42+00:00

Labai prašome Jūsų nelikti abejingiems ir ištiesti pagalbos ranką, kuri labai reikalinga mums, norint įgyvendinti mūsų įstaigos užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Mums padėtų Jūsų visokeriopa parama ir pagalba, o mes ir mūsų globos namų gyventojai būsime labai dėkingi.

Norėdami mus paremti Jūs galite:

Paskirti 1,2 procentus nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų. Paskirkite 1,2% nuo savo pajamų mokesčio globos namams.

Tam, kad Jūsų parama pasiektų mūsų globos namus yra keli būdai: 

  • per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt ;
  • pateikdami prašymą tiesiogiai į Valstybinę mokesčių inspekciją;

Prašymus skirti paramą reikėtų pateikti iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos.

Nebūkime abejingi, prisidėkime mintimis kaip mūsų globos namų gyventojų gyvenimą ir veiklą padaryti kuo spalvingesniu ir šviesesniu.

 

Jūs galite pervesti finansinę paramą į mūsų atsiskaitomąją sąskaitą:

 

Gavėjas                                             Padvarių socialinės globos namai 

Įmonės kodas                                    190794892

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN)      LT904010041800050072

Banko pavadinimas                          Luminor Bank AB

Banko kodas                                     40100

  

Paramos nauda jos teikėjams:

Mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 procentų mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą.
Mokesčio mokėtojams, turintiems teisę teikti labdarą bei paramą, leidžiama iš pajamų atskaityti visas labdarai ir paramai skirtas išmokas (įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę);

AČIŪ JUMS LABAI !

Informacija apie gautą paramą rasite: https://padvariai.lt/administracine-informacija/gauta-parama/ 

Paskutinį kartą redaguota - Bal 26, 2023 @ 6:39