Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
Parama2019-05-15T09:20:01+00:00

Labai prašome Jūsų nelikti abejingiems ir ištiesti pagalbos ranką, kuri labai reikalinga mums, norint įgyvendinti mūsų įstaigos užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Mums padėtų Jūsų visokeriopa parama ir pagalba, o mes ir mūsų globos namų gyventojai būsime labai dėkingi.

Norėdami mus paremti Jūs galite:

Paskirti 2 procentus nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų. Paskirkite 2% nuo savo pajamų mokesčio globos namams.

Štai kaip galite tai padaryti:

Užpildyti prašymą, pagal formą FR0512, kurią spausdami čia galite atsispausdinti ir užpildyti patys. (Atsisiuntus šią formą, kuri skirta pildymui kompiuteriu, reikės užpildyti tik Jūsų asmeninius duomenis, mūsų įstaigos rekvizitai jau yra užpildyti). Pateikti šį Prašymą apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. Prašymą į mokesčių inspekciją gyventojas gali pristatyti ar atsiųsti paštu pats arba per įgaliotą asmenį. Tais atvejais, kai gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, Prašymas turi būti pateikiamas kartu su deklaracija. Jeigu gyventojas neprivalo teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, Prašymą jis turi pateikti pats arba per savo darbdavį, jeigu pastarasis sutinka. Tokiu atveju Prašymą reikia įdėti į voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijuotos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo.

 

Kaip skirti paramą internetu?

1. Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės sistemos

2. Susiraskite skyrelį „El. paslaugos“ (ar panašų) ir pasirinkite e. deklaravimo paslaugą. Bankas Jus perkels į VMI svetainę.

3. Jei nesate pasirašę sutarties su VMI dėl deklaravimo, prieš pradedant Jums bus pasiūlyta elektroniniu būdu ją pasirašyti.

4. Kairėje pusėje pasirinkite DEKLARAVIMAS.

5. Dešinėje pusėje atsidariusiame lange pasirinkite „Norėčiau pildyti deklaraciją interaktyviai (on-line)“ bei paspauskite „Nauja deklaracija tuščia“.

6. Atsidariusiame lange paspauskite „FR0512 v.1“.

7. Užpildykite Jūsų asmens duomenis, adresą, pildymo datą.

8. 9 langelyje įrašykite eilutės numerį „1“.

9. 10 langelyje įrašykite įmonės kodą „190794892“.

10. 11 langelyje įrašykite paramos gavėjo pavadinimą „Padvarių socialinės globos namai‘‘

11. 12 langelyje įrašykite paramos gavėjo buveinės adresą „Vilties g 12, Padvarių k, Kretingos sen., LT-97196, Kretingos r..“.

12. 15 langelyje įrašykite paramos gavėjo sąskaitos numerį „LT904010041800050072“.

13. 16 langelyje įrašykite skiriamos paramos kiekį procentais „2“ ar „1”.

14. Išsaugokite duomenis.

 

Nebūkime abejingi, prisidėkime mintimis kaip mūsų globos namų gyventojų gyvenimą ir veiklą padaryti kuo spalvingesniu ir šviesesniu.

 

Jūs galite pervesti finansinę paramą į mūsų atsiskaitomąją sąskaitą:

 

Gavėjas                                             Padvarių socialinės globos namai 

Įmonės kodas                                    190794892

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN)      LT904010041800050072

Banko pavadinimas                          Luminor Bank AB

Banko kodas                                     40100

  

Paramos nauda jos teikėjams:

Mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 procentų mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą.
Mokesčio mokėtojams, turintiems teisę teikti labdarą bei paramą, leidžiama iš pajamų atskaityti visas labdarai ir paramai skirtas išmokas (įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę);

AČIŪ JUMS LABAI !

Informacija apie gautą paramą rasite: https://padvariai.lt/administracine-informacija/gauta-parama/ 

Paskutinį kartą redaguota - Geg 15, 2019 @ 9:20