Tel. (8 445) 48378|El. p. sgn@padvariai.lt
Kontaktai2023-01-27T09:14:08+00:00
Pareigos Pavardė Vardas Telefonas Elektroninis paštas Pareigybės aprašymas
VALDYMO PERSONALAS
Direktorė Narmontienė Rima 8 61857573;   8 445 48378 r.narmontiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jančiauskienė Rasa 8 68715079 r.janciauskiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Vyriausioji buhalterė Novikova Jūratė 8 61857572 ; (tel./ faks.    8 445  48379) j.novikova@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinio darbo vadovas Ūselienė Eglė 862092828 e.useliene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Ūkio tarnybos vadovas Viskontas Juozas 8 61497676 j.viskontas@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Vyriausioji  virėja Petreikienė Daiva d.petreikiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Sekretorė Petrauskienė Žaneta 8 445 48378 sgn@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Vyriausioji slaugytoja Jankauskienė Vilma 8 62091717 v.jankauskiene@ padvariai.lt Pareigybės aprašymas
APSKAITOS TARNYBOS PERSONALAS
Vyresnioji buhalterė Zabitienė Laima 8 445 48373 l.zabitienė@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Buhalterė Šamonskienė Birutė 8 445 48373 b.samonskiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Buhalterė Šakinė Laura 8 445 48373 l.sakine@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Archyvarė Vainorienė Irena 8 445 48373 i.vainoriene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
SOCIALINIO DARBO IR UŽIMTUMO PERSONALAS                   soc@padvariai.lt
Socialinė darbuotoja Budrienė Daiva 8 64544087 d.budriene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Intienė Sonata 8 64574946 s.intiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Vilimienė Nijolė 8 64543869 n.vilimiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Bartnykienė Živilė 8 64575065 z.bartnykiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Tamašauskienė Vilma 8 64574934 v.tamašauskiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Viskontienė Lilija 8 64575040 l.viskontiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Šveikauskienė Asta 8 64574942 a.sveikauskiene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Bajalienė Sonata 8 64575165 s.bajaliene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Motuzienė Ilona 8 64575162 i.motuziene@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Stonytė Reda 8 64575257 r.stonyte@padvariai.lt Pareigybės aprašymas
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PERSONALAS

Budinčio medicinos posto tel. numeris: 8 445 48374  mob. 8 64575337

Psichikos sveikatos slaugytoja Urbonienė Laima 8 64575261 Pareigybės aprašymas
Psichikos sveikatos slaugytoja Jadenkienė Nijolė 8 64570960 Pareigybės aprašymas
Bendrosios praktikos slaugytoja Starkovienė Dalia 8 64574949 Pareigybės aprašymas
Psichikos sveikatos slaugytoja Vaišvilienė Danutė 8 68406162 Pareigybės aprašymas

PASTABA: darbuotojų kurie neturi tarnybinių telefonų sąraše nėra.

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas 
pakeičiant lotyniškomis: vardo pirma raidė.pavarde@padvariai.lt

Paskutinį kartą redaguota - Sau 27, 2023 @ 9:14